Hotel 4* dins complex Henkel, BCN

Promotor: Proyecto Miref Uno, slp
Pressupost: 8.597.230,17 €
Superfície construïda:  8.192,37 m2
Arquitectes: GCA, slp
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2017-18
Contractista: Sorigué, SA
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: