Hotel 2* al districte 22@ a Barcelona

Promotor: Bouygues Immobiler, SA
Pressupost: 6.461.943,67 €
Superfície construïda:  6.149 m2
Arquitectes: FACTORIA UDA, SL
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2015 -16
Contractista: ALDESA
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: