Ampliació escola Súnion a Barcelona

Promotor: Cercle, SA
Pressupost: 1.100.018,72 €
Superfície construïda:  646,73 m2
Arquitectes: Archikubik, SL (Chalamanch, Lacasta, Santana)
Descripció: Obra ampliació
Any de construcció: 2015 – 16
Contractista: Constructora d’ARO, SA
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis:

Escola Bressol “La Remunta” a L’Hospitalet

Promotor: Consorci Reforma Gran Via de L’Hospitalet
Pressupost: 783.850,63 €
Superfície construïda:  362,23 m2
Arquitectes: BAAS – Jordi Badia
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2014 -15
Contractista: COPISA
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis:

Reforma i ampliació CEIP Mossén Ton Clavé a Vila-sana

Promotor: Departament d’Educació. GenCat. Infraestructures.cat
Pressupost: 813.789,16 €
Superfície construïda:  738 m2
Arquitectes: Josep Esteve
Descripció: Obra nova i reforma
Any de construcció: 2014
Contractista: Grup Soler Constructora
Nivell d’intervenció: Direcció execució i Control qualitat
Espai per les mencions i premis:

Institut de La Seu d’Urgell

Promotor: Departament d’Educació. Infraestructures.cat
Pressupost: 2.455.030,91 €
Superfície construïda: 3.036,33 m2
Arquitectes: Conxita Balcells Blesa
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2014
Contractista: Constructora d’ARO, SA
Nivell d’intervenció: Direcció execució i Control qualitat
Espai per les mencions i premis:

Reforma i ampliació escola Àngel Serafí i Casanovas a Sort

Promotor: Departament d’Educació. GenCat. GISA
Pressupost: 5.356.203,16 €
Superfície construïda: 5.625,13 m2
Arquitectes: MESTURA – Manuel Gomez Triviño
Descripció: Obra reforma i ampliació
Any de construcció: 2011 – 2013
Contractista: Garrofé – Roca, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució i Control qualitat
Espai per les mencions i premis:

Reforma i ampliació CEIP Magí Morera de Lleida

Promotor: Departament d’Educació. GenCat. GISA
Pressupost: 4.151.789,15 €
Superfície construïda: 7.576,97 m2
Arquitectes: AQ4 arquitectes, sl
Descripció: Obra reforma i ampliació
Any de construcció: 2009 – 2010
Contractista: Constructora San José, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució i Control qualitat
Espai per les mencions i premis:

Escola bressol al CEIP Jaume Clua a Valldoreix

Promotor: EMD de Valldoreix
Pressupost: 835.689,48 €
Superfície construïda: 934,02 m2
Arquitectes: Mariona Genís – Jordi Planelles
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2010
Contractista: Garrofé-Roca, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis:

Reforma i ampliació CEIP Sant Gil a Torà

Promotor: Departament d’Educació. GenCat. GISA
Pressupost: 3.257.418,18 €
Superfície construïda: 4.502,72 m2
Arquitectes: Mònica Lopez
Descripció: Obra reforma i ampliació
Any de construcció: 2008 – 2009
Contractista: CISSA constructora inmobiliaria de Solsona, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució i Control qualitat
Espai per les mencions i premis:

CEIP Fructuós Gelabert a Barcelona

Promotor: Departament d’Educació. GenCat. GISA
Pressupost: 4.224.327,69 €
Superfície construïda: 3.590 m2
Arquitectes: José Félix Basterrechea – Fernando Tejada
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2007 – 2008
Contractista: Construcciones Bosch Pascual, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució i Control qualitat
Espai per les mencions i premis:

Nova construcció CEIP Cappont 1a. fase Lleida

Promotor: Departament d’Educació. GenCat. GISA
Pressupost: 883.200,00 €
Superfície construïda: 649,50 m2
Arquitectes: PRO-ARQUITECTURA
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2007
Contractista: Noray – PROCOSA. UTE
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinador seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: