Espai multifuncional al dipòsit del Rei Martí a Sarrià, BCN

Promotor: Ajuntament de Barcelona – BIMSA
Pressupost: 1.419.774,35 €
Superfície construïda:  1.277,25 m2
Arquitectes: Archikubik, SL (Chalamanch, Lacasta, santana)
Descripció: Obra reforma i ampliació
Any de construcció: 2015
Contractista: Arcadi Pla, SA
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis:

Rehabilitació i adequació del Mas de Melons a Castelldans

Promotor: Departament d’Agricultura, Gencat. Projecte “Secans”
Pressupost: 437.543,97 €
Superfície construïda:  578,40 m2
Arquitectes: Josep Bunyesc Palacin
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2012
Contractista: XEDEX, SL
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis:

Cuina a l’antiga fàbrica DAMM, c/Rosselló a Barcelona

Promotor: DAMM, SA
Pressupost: 270.287,85 €
Superfície construïda: 110 m2
Arquitectes: Gianni Ruggiero
Descripció: Obra refroma
Any de construcció: 2012
Contractista: ABOLAFIO construccions
Nivell d’intervenció: Direcció execució i Control qualitat
Espai per les mencions i premis:

Restauració mina de desguàs del prat de l’Estany

Promotor: Ajuntament de l’Estany
Pressupost: 117.436.271 €
Superfície construïda: 910 m2
Arquitectes: Jordi Morros Cardona – Jordi Trias Hernández
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2011 – 2012
Contractista: Vertisub, sl
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis:

Rehabilitació sala brassatge, sala polivalent i hall fabrica DAMM

Promotor: DAMM, SA
Pressupost: 550.870,00 €
Superfície construïda: 1.090,00 m2
Arquitectes: Gianni Ruggiero
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2010
Contractista: Abolafio, sl
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: Obra seleccionada Premis Catalunya Construcció 2011