Dos edificis oficines 22@ – SEA B13 – SEA B7

Promotor: MRE – III – PROYECTO CINCO, SOCIMI, SA
Pressupost: 50.573.927,00 €
Superfície construïda: 30.705,29 m2 + 21.137,81 m2
Arquitectes: GCA Architects, SLP
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2019-21
Contractista: DRAGADOS, SA
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Cordinador de Seguretat i Salut
Espai per les mencions i premis: