Canvi d’us, oficines a plurifamiliar de 24 habitatges, BCN

Promotor: INEE MUNTANER 270, SL
Pressupost: 2.427.333,34 €
Superfície construïda:  4.170,29 m2
Arquitectes: FACTORIA UDA, SL
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2015 -17
Contractista: TARRACO empresa constructora, SL
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: