32 habitatges plurifamiliars i 5 unifamiliars dins al complex HENKEL, BCN

Promotor: Miref Uno, SLP
Pressupost: 4.762.898,89 €
Superfície construïda:  8.192,37 m2
Arquitectes: GCA, SLP
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2017-18
Contractista: SORIGUÉ, SA
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: