Construcció 15 habitatges a Bretui

Promotor: BRETUI 15, SL
Pressupost: 1.277.547,19 €
Superfície construïda: 1.414,10 m2
Arquitectes: Joan Agelet i Gomà / Josep Bunyesc Palacín
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2011
Contractista: BAX Constructora Castelldans, sl
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinador seguretat i salut
Mencions i premis: