Construcció de 52 habitatges de protecció oficial i aparcaments al barri de La Mariola. Lleida

Promotor: INCASOL
Pressupost: 4.149.406,42 euros
Superfície construïda: 5.942,02 m2
Arquitectes: Angela Moragues i Hervé Meier
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2008 – 2010
Contractista: Benito Arno e Hijos, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Mencions i premis: