Edifici aïllat de 18 habitatges de protecció oficial a La Plana de Montrós. Cabdella

Promotor: INCASOL
Pressupost: 2.181.765,22 euros
Superfície construïda: 1.370,33 m2
Arquitectes: Anna Codina i associats, SL
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2008 – 2009
Contractista: Garrofé Roca, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinador seguretat i salut
Mencions i premis: