Rehabilitació ermita de la Mare de Déu de la Serra a Farrera

Promotor: Institut Català del Sòl
Pressupost: 79.982,20 €
Superfície construïda: 149,50 m2
Arquitectes: Ianua arquitectura, scp – Núria Laplaza
Descripció: Edifici declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)
Any de construcció: 2007
Contractista: Construccions Espot-Cardós, sl
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinador seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: