Monestir de St. Tomàs de Riudeperes, consolidació estructural i cobertes

Promotor: Conselleria de Cultura. GenCat – cedinsa – santtomàs
Pressupost: 527.051,00 €
Superfície construïda: 1.822,26 m2
Arquitectes: David Aceves – Albert Colomer
Descripció: Be d’Interès Local (BCIL)
Any de construcció: 2016 – 2017
Contractista: FCC, SA
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinador seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: