Restauració església dels Sants Just i Pastor de Son

Promotor: Patrimoni Cultural GENCAT, Bisbat d’Urgell, Obra social “La Caixa”
Pressupost: 89.250,00 €
Superfície construïda:  255,95 m2
Arquitectes: Eulàlia Comas
Descripció: Declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
Any de construcció: 2014
Contractista: Salvador Suriol Construccions, sl
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: