Reforma i ampliació escola Àngel Serafí i Casanovas a Sort

Promotor: Departament d’Educació. GenCat. GISA
Pressupost: 5.356.203,16 €
Superfície construïda: 5.625,13 m2
Arquitectes: MESTURA – Manuel Gomez Triviño
Descripció: Obra reforma i ampliació
Any de construcció: 2011 – 2013
Contractista: Garrofé – Roca, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució i Control qualitat
Espai per les mencions i premis: