Reforma i ampliació CEIP Magí Morera de Lleida

Promotor: Departament d’Educació. GenCat. GISA
Pressupost: 4.151.789,15 €
Superfície construïda: 7.576,97 m2
Arquitectes: AQ4 arquitectes, sl
Descripció: Obra reforma i ampliació
Any de construcció: 2009 – 2010
Contractista: Constructora San José, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució i Control qualitat
Espai per les mencions i premis: