Escola bressol al CEIP Jaume Clua a Valldoreix

Promotor: EMD de Valldoreix
Pressupost: 835.689,48 €
Superfície construïda: 934,02 m2
Arquitectes: Mariona Genís – Jordi Planelles
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2010
Contractista: Garrofé-Roca, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: