Institut de La Seu d’Urgell

Promotor: Departament d’Educació. Infraestructures.cat
Pressupost: 2.455.030,91 €
Superfície construïda: 3.036,33 m2
Arquitectes: Conxita Balcells Blesa
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2014
Contractista: Constructora d’ARO, SA
Nivell d’intervenció: Direcció execució i Control qualitat
Espai per les mencions i premis: