Intervenció parcial Església Sant Pere de les Puel.les a Barcelona

Promotor: Arquebisbat de Barcelona, Obra Social “La Caixa”
Pressupost: 176.849,51 €
Superfície construïda:  286,80 m2
Arquitectes: Agustí Portales Pons
Descripció: Declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
Any de construcció: 2013
Contractista: SAPIC
Nivell d’intervenció: Direcció execució i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: