Restauració del conjunt monumental del recinte sobirà del castell de Llordà

Promotor: Ajuntament d’Isona i Conca Dellà, Departament de Cultura. GenCat. INCASOL.
Pressupost: 532.647,43 €
Superfície construïda:
Arquitectes: Joan Albert Adell i Gisbert
Descripció: Castell com a fortalesa militar, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
Any de construcció: 2008 – 2009
Contractista: TEYCO
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: