Consolidació estructural i rehabilitació cobertes església de Santa Maria d’Àneu. La Guingueta d’Àneu

Promotor: Patrimoni cultura GENCAT. Bisbat d’Urgell, Obra social “La Caixa”
Pressupost: 292.061,12 €
Superfície construïda:  550 m2
Arquitectes: Joan Agelet i Gomà
Descripció: Declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
Any de construcció: 2014
Contractista: Construccions La Guingueta, SL
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: