Habitage PASSIVHAUS en edifici existent a Claverol

Promotor: privat
Pressupost: 83.000,00 €
Superfície construïda: 126,00 m2
Arquitectes: Josep Bunyesc Palacín
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2011
Contractista: Construcció Lluís
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinador seguretat i salut
Mencions i premis: Finalista 1r concurso Iberoamericano PASSIVHAUS