Habitatge PASSIVHAUS en una era existent a Lleret

Promotor: privat
Pressupost:
Superfície construïda: 71,4 m2
Arquitectes: Josep Bunyesc
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2012
Contractista: Sabastia Indústries de la Fusta
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Mencions i premis: Construïda amb estandar PASSIVHAUS