CEIP Fructuós Gelabert a Barcelona

Promotor: Departament d’Educació. GenCat. GISA
Pressupost: 4.224.327,69 €
Superfície construïda: 3.590 m2
Arquitectes: José Félix Basterrechea – Fernando Tejada
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2007 – 2008
Contractista: Construcciones Bosch Pascual, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució i Control qualitat
Espai per les mencions i premis: