Nova construcció CEIP Cappont 1a. fase Lleida

Promotor: Departament d’Educació. GenCat. GISA
Pressupost: 883.200,00 €
Superfície construïda: 649,50 m2
Arquitectes: PRO-ARQUITECTURA
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2007
Contractista: Noray – PROCOSA. UTE
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinador seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: