Rehabilitació de l’Alfoli de la sal a Gerri de la Sal

Promotor: Ajuntament de Gerri de la Sal. Ministerio de Fomento.
Pressupost: 597.800 €
Superfície construïda: 1.987,50 m2
Arquitectes: Elena Belart i Calvet
Descripció: Edifici S.XVIII, estil popular, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
Any de construcció: 2003 i 2006
Contractista: CISSA, sa – PROCOSA, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: Obra seleccionada 2a mostra Arquitectura de les Terres de Lleida 2004-2006. COAC 2007