Sanejament i condicionament església de Sant Joan d’Isil

Promotor: Departament de Cultura. INCASOL
Pressupost: 120.798,16 €
Superfície construïda: 
Arquitectes: Antoni Navarro i Cossio
Descripció: Declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
Any de construcció: 2006
Contractista: CERVÒS, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: