Reforma i adequació pallera a Casa Riba a La Pobleta de Bellveí a la Vall fosca

Promotor: privat
Pressupost: 
Superfície construïda: 
Descripció:
Obra reforma
Any de construcció: 1998
Contractista:  Obra i serveis pallars, sl
Nivell d’intervenció: Projecte, Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: