Reforma de Casa Mora per a Hotel Nerets a Vilamitjana al Pallars Jussà

Promotor:
Pressupost: 1.743.212 €
Superfície construïda: 1.163 m2
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2001 – 2004
Contractista: 
Nivell d’intervenció: Projecte, Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: