Pavelló Poliesportiu a Sant Andreu de Llavaneres

Promotor: Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Pressupost:  2.664.252,96 €
Superfície construïda: 3.141 m2
Arquitectes: Pallejà-Leon Arquitectes, SL       D.O.: Xavier Piñana Fornós
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2020-21
Contractista: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinador de Seguretat i Salut
Espai per les mencions i premis: