Consolidació parròquia de St. Andreu del Palomar

ceràmiques vidriades de la cúpula