Urbanització de l’entorn de l’església Sant Joan de Boí

Promotor: Institut Català del Sòl. GenCat
Pressupost: 135.725,65 €
Superfície construïda:
Arquitectes: Lluís Maria Vidal i Arderiu
Descripció: Urbanització
Any de construcció: 2000 – 2001
Contractista: Cirera Mir, sl
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinador seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: