Hotel de muntanya “Lo Paller” a València d’Àneu

Promotor: Privat
Pressupost: 43.296.630 pts
Superfície construïda:  987 m2
Arquitectes: Jesús Filloy – Xavier Martínez
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 1992
Contractista: diversos
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: 
We cannot display this gallery