Comissaria dels Mossos d’Esquadra a Pont de Suert

Promotor: Departament d’Interior. GenCat. GISA
Pressupost: 173.790.611 pts
Superfície construïda: 1.085 m2
Arquitectes: F. Bordes, E. Claró, J.M. Navarro
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 1999
Contractista: ALDESA
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: —