“Cavalls de cartró”

“Cavalls de cartró” article publicat al dia 21 de gener de 2016, al diari “EL PAÍS” referent a l’escola bressol “La Remunta” de l’Hospitalet de Llobregat, de I’arquitecte Jordi Badia.