Consolidació estructural edifici Fundació Aremi

Promotor: Fundació privada AREMI
Pressupost: 35.698,94 €
Superfície construïda: 610 m2
Descripció: Obra refroma
Any de construcció: 2013
Contractista: PROCOSA
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinador seguretat i salut
Espai per les mencions i premis:

Veure més >

Seu provisional de Linguamón, Casa de les Llengües. Edifici Media-Tic a BCN

Promotor: Consorci Casa de les Llengües. Generalitat de Catalunya
Pressupost: 178.927,18 €
Superfície construïda: 318,34 m2
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2010
Contractista: Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
Nivell d’intervenció: Projecte, Direcció execució, Control qualitat i Coordinador Seguretat i salut
Espai per les mencions i premis:

Veure més >

Delegació Territorial del Govern a l’Alt Pirineu i a Aran

Promotor: Departament de vicepresidència de la Generalitat de Catalunya
Pressupost: 142.222,97 €
Superfície construïda: 150,41 m2
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2010
Contractista: Noray – PROCOSA, UTE
Nivell d’intervenció: Projecte, Direcció execució, Control qualitat i Coordinador Seguretat i salut
Espai per les mencions i premis:

Veure més >

Actuacions edifici cafeteria i serveis cota 2000 Espot Esquí

Promotor: GranPallars – Institut Català de Finances
Pressupost: 52.365,03€ + 27.864,73 €
Superfície construïda: 71 m2 + 19 m2
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2010
Contractista: Farré Ricou Construccions
Nivell d’intervenció: Projecte, Direcció execució, Control qualitat i Coordinador Seguretat i salut
Espai per les mencions i premis:

Veure més >

Reforma bar i terrassa cota 2000 Hotel Pistes Port-Ainé

Promotor: GranPallars – Institut Català de Finances
Pressupost: 314.755,41 €
Superfície construïda: 830 m2
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2010
Contractista: Cissa, Constructora inmobiliaria de Solsona, sa
Nivell d’intervenció: Projecte, Direcció execució, Control qualitat i Coordinador Seguretat i salut
Espai per les mencions i premis:

Veure més >