Edifici de 12 habitatges de protecció oficial a Esterri d’Àneu

Promotor: INCASOL
Pressupost: 107.141.984 pts
Superfície construïda: 1.908 m2
Arquitectes: Elisabet Claró, Juan M.Navarro i Josep M. Sama
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 1998 – 1999
Contractista: Corsán – Corviam construcción, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis:

Edifici de 15 habitatges de protecció oficial a Llavorsí al Pallars Jussà

Promotor: INCASOL
Pressupost: 122.572.796 pts
Superfície construïda: 
Arquitectes: Albert Ferrer i Noes
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 1995
Contractista: ALDESA construcciones, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis:

Construcció dins cas àntic de 20 habitatges de protecció oficial a Balaguer

Promotor: INCASOL
Pressupost: 166.345.537 pts
Superfície construïda:
Arquitectes: Joan Agelet i Gomà i Juli Cortés i Escoda
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 1994 – 1995
Contractista: Sorigué, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis:

Construcció de 14 habitatges unifamiliars en filera de protecció oficial a Bellvís

Promotor: INCASOL
Pressupost: 80.156.990 pts
Superfície construïda:
Arquitectes: Julio Mejón Artigas i Ramón Fitè i Font
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 1993 – 1994
Contractista: Benito Arno e Hijos, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis:

Edifici de 8 habitatges a plaça Mercadal de Balaguer

Promotor: INCASOL
Pressupost: 67.243.306 pts
Superfície construïda:
Arquitectes: Joan Agelet i Goma
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 1993
Contractista: Sorigué, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: