Bon ritme de treball: 4 grues torre a “LA ESCOCESA”