Rehabilitació “Cal Doctor” Alella

Promotor: La Floresta de Alella, SL
Pressupost:  258.751,32 €
Superfície construïda: 899,45 m2
Arquitectes: ZEST arquitectura sostenible, slp
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2018-20
Contractista: ANJO Construccions Andreu i Pijoan, SL
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Cordinador de Seguretat i Salut
Espai per les mencions i premis: