Consolidació de la parròquia de Sant Andreu del Palomar

Promotor: INCASOL, Arquebisbat de Barcelona
Pressupost:
878.178,80 €
Superfície construïda: 
7.041 m2
Arquitectes:
BIS arquitectes   DO: Josep Esteve Vila
Descripció: 
Obra reforma
Any de construcció:
2019 – 20
Contractista:
RECOP Restauracions Arquitectòniques, slu
Nivell d’intervenció:
Direcció execució i Control qualitat
Espai per les mencions i premis: —