22 habitatges i aparcaments a Barcelona

Promotor: BUILDING CENTER SAU
Pressupost: 2.828.706,49 €
Superfície construïda:  2.216,70 m2
Arquitectes: SOB ARQUITECTOS, SLP Ferrando Batalla
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2020-21
Contractista: DORSERAN
Nivell d’intervenció: Direcció execució i Control qualitat
Espai per les mencions i premis: