Escola Bressol “La Remunta” a L’Hospitalet

Promotor: Consorci Reforma Gran Via de L’Hospitalet
Pressupost: 783.850,63 €
Superfície construïda:  362,23 m2
Arquitectes: BAAS – Jordi Badia
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2014 -15
Contractista: COPISA
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: