Ampliació escola Súnion a Barcelona

Promotor: Cercle, SA
Pressupost: 1.100.018,72 €
Superfície construïda:  646,73 m2
Arquitectes: Archikubik, SL (Chalamanch, Lacasta, Santana)
Descripció: Obra ampliació
Any de construcció: 2015 – 16
Contractista: Constructora d’ARO, SA
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: