Reforma i ampliació CEIP Mossén Ton Clavé a Vila-sana

Promotor: Departament d’Educació. GenCat. Infraestructures.cat
Pressupost: 813.789,16 €
Superfície construïda:  738 m2
Arquitectes: Josep Esteve
Descripció: Obra nova i reforma
Any de construcció: 2014
Contractista: Grup Soler Constructora
Nivell d’intervenció: Direcció execució i Control qualitat
Espai per les mencions i premis: