Centre de serveis de barri a Can Travi, Horta – Guinardó

Promotor: Ajuntament de Barcelona – BIMSA
Pressupost: 630.456,76 €
Superfície construïda: 785,06 m2
Arquitectes: Conxita Balcells Blesa
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2014
Contractista: Constructora d’ARO, SA
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: