Rehabilitació i adequació del Mas de Melons a Castelldans

Promotor: Departament d’Agricultura, Gencat. Projecte “Secans”
Pressupost: 437.543,97 €
Superfície construïda:  578,40 m2
Arquitectes: Josep Bunyesc Palacin
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2012
Contractista: XEDEX, SL
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: