Postgrau a UPC

Hem cursat el Postgrau a la UPC de SISTEMES DE QUALIFICACIÓ I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA EN EDIFICIS. ESTÀNDARS EUROPEUS I CERTIFICACIÓ LEED. Amb l’entrada en vigor de la norma estatal que estableix la certificació energètica dels edificis existents es fa imprescindible tenir un coneixement ampli sobre la certificació energètica dels edificis. Des de disposar d’eines informàtiques per a dissenyar les solucions arquitectòniques idònies, a obtenir certificacions que garanteixen la sostenibilitat de les edificacions, i avaluar tant l’energia consumida en el procés de la construcció i implantació, com la utilitzada durant el funcionament de l’edifici.