Habitatge unifamiliar aïllat a la Pobla de Segur

Promotor: privat
Pressupost: 125.000,00 €
Superfície construïda:  296,50 m2
Arquitectes: Josep Bunyesc i Palacin
Descripció:
Any de construcció: 2013
Contractista: Construccions JoanGran, SL
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Mencions i premis: