Francesc Belart jurat dels premis FAD 2014

La junta directiva d’ARQUINFAD nomena el jurat dels premis 2014 on el president serà el Sr. Ramon Sanabria i un dels vocals el Sr. Francesc Belart, juntament amb Sra. Ángela García de Paredes, Sr. Marcos Catalán, Sr. Ricardo Bak Gordon i Sra. Esther Brosa.