Consolidació estructural edifici Fundació Aremi

Promotor: Fundació privada AREMI
Pressupost: 35.698,94 €
Superfície construïda: 610 m2
Descripció: Obra refroma
Any de construcció: 2013
Contractista: PROCOSA
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinador seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: