Restauració mina de desguàs del prat de l’Estany

Promotor: Ajuntament de l’Estany
Pressupost: 117.436.271 €
Superfície construïda: 910 m2
Arquitectes: Jordi Morros Cardona – Jordi Trias Hernández
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2011 – 2012
Contractista: Vertisub, sl
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: